1TDSA National Championships 2024

8 – 10 มิถุนายน 2567

สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขัน
TDSA National Championships 2024
ศึกลีลาศ-เบรกกิ้งแดนซ์ อ่อนช้อยในความทรงพลัง

ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค เชิญทุกท่านร่วมสัมผัสความงดงามบนพื้นฟลอ
เข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาลีลาศ และการแข่งขันกีฬาเบรกกิ้งแดนซ์
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567

แปซิฟิค ฮอลล์ ชั้น 4
ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี