โลหิต...คืนชีวิต

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566

เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนร่วมบริจาคโลหิต

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 3 สภากาชาดไทย จ.ชลบุรี
ซันชายด์ เรดิโอ และศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา
ขอเชิญชวนพนักงาน และประชาชนทั่วไป
ร่วมบริจาคโลหิต กับโครงการ โลหิต…คืนชีวิต
เพื่อเติมเต็ม…คลังเลือดให้เต็ม

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 – 17.00 น.
ลานกิจกรรม ชั้น 4 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา