โครงการ “ โลหิต.....คืนชีวิต ”

29 กันยายน 2566

ขอเชิญชวนลูกค้าทุกท่าน เข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อสำรองคลังเลือด
ไว้ใช้รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ และส่งต่อชีวิต…ให้ทุกชีวิตมีความหวัง

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 11.00 – 17.00 น.
ห้อง Dance Studio ชั้น 4