โครงการ โลหิตคืนชีวิต

วันอังคารที่ 11 มิ.ย.67
เวลา 11.00 – 17.00 น.

บริจาคโลหิตด้วยใจ ยิ่งให้ ยิ่งได้
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 3 สภากาชาดไทย จ.ชลบุรี และ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ โลหิตคืนชีวิต หนึ่งคนให้ พลิกชีวิต 3 คนรับ (เสียสละเวลาแค่ 20 กว่านาที สามารถช่วยผู้ป่วยที่ต้องการเลือดได้ถึง 3 ชีวิต)

ลานด้านหน้าแปซิฟิค ฮอลล์ ชั้น 4
ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์คศรีราชา