เวิ้งพระนคร

18 กันยายน - 1 ตุลาคม 2566

ชวนสายช้อป และสายกิน เที่ยวชมงาน เวิ้งพระนคร
พบกับอาหาร และสินค้ามากมายหลากหลาย

ลานโปรโมชั่น ชั้น B