เทศกาลตรุษจีน ปี 2567

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

ในโอกาส เทศกาลตรุษจีน ปี 2567 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา
จัดเชิดสิงโต-แห่มังกร ฉลองเทศกาลตรุษจีนปีมังกร
เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมโชคลาภ ค้าขายร่ำรวย อยู่เย็นเป็นสุข

15.30 น. คณะศิษย์หน่าจาซาไท้จื้อ อ่างศิลา
แห่สิงโต-มังกร เคลื่อนขบวนเข้าภายในศูนย์การค้าฯ
พร้อมเข้าอวยพรร้านค้า

19.00 น. ชมการแสดงเชิดสิงโต มังกร
ณ ลานด้านหน้า และด้านข้างศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา