"ภาพนี้เพื่อแม่" ครั้งที่ 25

ชิงทุนการศึกษา และโล่รางวัลเกียรติยศ

12 สิงหาคม 2566

แปซิฟิค พาร์ค ส่งเสริมกิจกรรมดีๆ เพื่อแม่ ชวนเยาวชนประกวดวาดภาพ
ชิงทุนการศึกษา และโล่รางวัลเกียรติยศ วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566

ระดับการแข่งขัน

  • ประถมปลาย (ป.4-ป.6)
  • มัธยมต้น (ม.1-ม.3)

สมัครด่วน! วันนี้ – 3 สิงหาคม 2566

หลักฐานการรับสมัคร

  • ใบสมัคร พร้อมกรอกรายละเอียด
  • รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว 1 ใบ
  • สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษา

ขอรับพร้อมยื่นใบสมัคร และหลักฐาน ภายใน 3 ส.ค. 66
ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
facebook.com/Pacificparksriracha
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 038 771 111 ต่อ 8069

ณ แปซิฟิค ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค