ช้อปแหลกแจกทอง

4 – 24 มีนาคม 2567

ซื้อสินค้า หรือทานอาหาร ภายในศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา
ครบ 1,000 บาท รับคูปองชิงโชค 1 ใบ*
ลุ้นรับ ทองคํา2สลึง จํานวน 3 รางวัล
จับแจกทุกสัปดาห์/ สัปดาห์ละ 1 รางวัล
ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา

เงื่อนไขคูปองชิงโชค

 • หมดเขตการแจกคูปองวันที่ 24 มีนาคม 2567
 • ใบเสร็จ 1 ใบแลกคูปองได้ไม่เกิน 5 ใบ ( สะสมใบเสร็จภายในวันเดียวกันได้)
 • ใบเสร็จใช้วันต่อวัน
 • ยกเว้น การชำระค่าบริการต่างๆ การทำธุรกรรมทางการเงิน, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงิน ฯลฯ ที่ไม่สามารถนำมาร่วมรายการได้
 • กําหนดจับรางวัล 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1) วันที่ 11 มี.ค.67 ครั้งที่ 2) วันที่ 18 มี.ค.67 ครั้งที่ 3) วันที่ 25 มี.ค.67 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา
 • ของรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 • คูปองชิงโชค ของแต่ละสัปดาห์จะไม่นํามารวมในสัปดาห์ต่อไป
  – คําตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพผู้โชคดี ซึ่งถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ สามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯได้โดยไม่
  ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้โชคดี