กิจกรรมพิเศษจาก
EduPLOYS ร่วม Workshop

9 - 10 กันยายน 2566

บริเวณชั้น 1 หน้า Starbucks และ
ชั้น 4 หน้าแปซิฟิค ฮอลล์