มหานครครบวงจร ใจกลางเมืองศรีราชา จ. ชลบุรี เป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก บนเนื้อที่ 147 ไร่ กม. 118 ใจกลางเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี ติดถนนสุขุมวิท ติดทะเล ด้วยทำเลที่ดี อยู่ใจกลางตัวเมืองอำเภอศรีราชา ซึ่งเป็นอำเภอที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมจากภาครัฐบาล จึงเป็นเมืองที่พัฒนาและเติบโตเป็นอย่างมากในช่วงระยะเวลากว่า 15 ปีที่ผ่านมา

ศรีราชานคร เมืองธุรกิจและที่พักอาศัยสมบูรณ์แบบครบวงจร

ประกอบด้วย

 • ชุมชนอาคารพาณิชย์ เปิดขายกว่า 500 ยูนิต มูลค่ากว่า 2,500,000 บาท
 • ศรีราชา เพลส คอมโดมิเนียม 1 อาคาร ประกอบด้วยห้องพักอาศัยกว่า 415 ยูนิต
 • ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา และห้างสรรพสินค้า โรบินสันศรีราชา นับเป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ที่รวมความทันสมัยไว้อย่างพร้อมสรรพ
 • โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา โรงพยาบาลชั้นนำที่มีขนาด 250 เตียงระดับมาตรฐานที่ดีที่สุดในภาคตะวันออก
 • ธนาคารและสถาบันการเงิน อาทิ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, เงินทุนหลักทรัพย์ธนชาติ เป็นต้น
 • ศูนย์กลางการบริการ (Call Center) AIS, D-TAC, True Move, TOT และ TT&T เป็นต้น
 • ถนนภายในโครงการกว้างขวาง เชื่อมต่อระหว่างถนนสุขุมวิท กับถนนเจิมจอมพล จำนวน 2 สาย ขนาดกว้าง 24 เมตรและ20 เมตร ตามลำดับ อักทั้งยังมีถนนเชื่อมต่อขนาด 18 เมตรและ 12 เมตร พร้อมที่จอดรถสะดวกสบาย
2531-2533
 • ก่อตั้งบริษัท ศรีราชานคร จำกัด เพื่อดำเนินการออกแบบโครงการศรีราชานคร โดยได้รับมอบหมายให้บริษัท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัดเป็นผู้ออกแบบโครงการ
2534
 • เริ่มเปิดขายโครงการศรีราชานคร เฟส 1 ประกอบด้วย มินิออฟฟิตและอาคารพาณิชย์จำนวน 144 ยูนิต
2535
 • ได้เริ่มโครงการ ศรีราชา เพลส ขนาด 415 ยูนิต
 • ลงนามเซ็นสัญญาร่วมมือระหว่างบริษัท ศรีราชานคร จำกัด, บริษัทประสิทธิ์พัฒนา จำกัด และกลุ่มแพทย์ศรีราชา เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ขนาด 250 เตียง ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2535
 • พิธีลงนามเซ็นสัญญากับบริษัท ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค และ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ศรีราชา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2535
2538
 • เปิดโครงการศรีราชาเซ็นเตอร์ พอยท์ อาคารพาณิชย์ จำนวน 149 ยูนิต
 • เปิดโครงการศรีราชา สแควร์ อาคารพาณิชย์ จำนวน 97 ยูนิต
 • นายอุเทน เตชะไพบูลย์ และคุณสนธยา คุณปลื้ม ได้ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ศรีราชา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2538
 • ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ เป็นประธานในวันเปิดโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2538
 • เริ่มงานก่อสร้างศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ศรีราชา โดยบริษัท ยูนิมาร์ จำกัด เป็นผู้รับเหมา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2538
2539
 • งานรวมพลังสู่ความสำเร็จแปซิฟิค พาร์ค ที่โรงแรมดุสิต รีสอร์ท พัทยา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2539 เพื่อประชุมร้านค้า ชี้แจงนโยบายและวันเปิดบริการ
2540
 • คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ พร้อมกรรมการบริษัท ได้ร่วมแสดงความยินดีและเปิดบริการศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ศรีราชา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2540
2546
 • เปิดบริการห้องพัก Pacific Apartments เฟส 1 วันที่ 30 มีนาคม 2546
2548
 • วางเสาเข็มโครงการแปซิฟิค โฮม บางแสน วันที่ 30 มีนาคม 2548
 • เปิดตัวโครงการแปซิฟิค โฮม บางแสน อย่างเป็นทางการ วันที่ 5 พฤษภาคม 2548 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา
2550
 • เปิดบริการห้องพัก Pacific Park Hotel&Residence วันที่ 16 เมษายน 2550

 

ปัจจุบัน ศรีราชานคร ได้พัฒนามาแล้วรวมระยะเวลากว่า 20 ปี
ซึ่งได้ก่อสร้างและสามารถขยายได้กว่า 98% ทำให้เกิดชุมชนธุรกิจและที่พักอาศัย ที่ทันสมัย
พร้อมรองรับความเจริญของเมืองได้อย่างสมศักดิ์ศรี

 
Pacific Park Hotel & Residence

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Pacific Park Sriracha Chonburi 90 Sukhumvit, Sriracha, Chonburi 20110 Tel : (66) 0-3877-1111 Fax : (66) 0-3877-1200
ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา 90 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทร : (66) 0-3877-1111 โทรสาร (66) 0-3877-1200