Home :: About us :: Map/Plan :: Events :: Pacific Hall :: Job :: Contact us ::    
 
 

 

 

 

 

   
 
Welcome to Pacific Park Hotel & Residence
   
 
   
 
Welcome to Sriracha Place
   
 
Welcome to Srirachanakorn
   
 
Welcome to Pacific Hall
   
 
You are visitor no.
   

Pacific News


ขอเชิญประกวดวาดภาพ


“ ภาพนี้เพื่อแม่ ครั้งที่ 19 ”


สมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 5 สิงหาคม 2559ขอรับใบสมัครได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
ชั้น 1 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา หรือ


ดาวน์โหลดระเบียบ/ใบสมัคร


The Park Restaurant & Cafe

 

Pacific Park Sriracha Chonburi 90 Sukhumvit, Sriracha, Chonburi 20110 Tel : (66) 0-3877-1111 Fax : (66) 0-3877-1200
ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา 90 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทร : (66) 0-3877-1111 โทรสาร (66) 0-3877-1200